Hoe lang duurt rouw?

11 maart 2024 · door Tara

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met verlies. Het verlies van een dierbare of een geliefde brengt veel emoties met zich mee. Ineens ziet de wereld er anders uit dan voorheen. Rouwen betekent verdriet verwerken en dit kan lange tijd duren. Hoe lang deze periode duurt, verschilt per persoon. In deze blog gaan we dieper in op de vraag: “Hoe lang duurt rouw?”

Wat betekent rouwen?

Rouwen is het proces waarin je jezelf leert aanpassen aan een situatie waarin je verlies hebt geleden. Dit kan zijn vanwege het overlijden van een dierbare, maar rouwen kan ook omdat je een vriendschap verliest, een relatie eindigt of een baan ophoudt. Tijdens het rouwproces moet je leren omgaan met afscheid nemen van iemand, of iets, wat veel voor jou betekent. Je toekomstbeeld verandert, je verwachtingen en de manier waarop je tegen het leven aankijkt. Je ervaart verdriet, somberheid, eenzaamheid en ook lichamelijke klachten.

Verschillende fasen van rouw

Er is veel onderzoek gedaan naar rouwverwerking. Hieruit zijn verschillende modellen ontstaan die aangeven welke fasen rouwende mensen doorlopen. Een van de modellen waar het meest naar verwezen wordt is die van de Zwitsers-Amerikaanse psychiater Elisabeth Kübler-Ross. Als pionier in stervensbegeleiding benoemde zij de volgende 5 fasen:

  • Ontkenning: Door ongeloof te ervaren, bescherm jezelf tegen de pijn van het verlies. Je bepaalt zelf het tempo waarop het besef binnenkomt en weer verdwijnt.
  • Boosheid: Hierop volgt het besef, met daarmee gepaarde gevoelens van onmacht en boosheid. Je kunt boos zijn op de overledene, op de brengers van het slechte nieuws, maar ook op het algehele gevoel van onrecht en onvermogen dat je ervaart.
  • Onderhandelen: Je gaat jezelf doelen stellen om met de situatie om te kunnen gaan in de hoop dat dit helpt. Hierbij kun je denken aan zaken als stoppen met roken of eindelijk die lang gekoesterde reis maken.
  • Depressie: Wanneer je doorkrijgt dat ontkennen, boos zijn en jezelf doelen stellen niet helpt, komen de pijn en het verdriet pas echt binnen. De realiteit dringt door en je moet beginnen met verwerken. Dit kan leiden tot een depressie.
  • Aanvaarden: Na verloop van tijd krijgt het verlies een plek. Het leven gaat weer door en er is een vorm van acceptatie.

Ook al wordt het model van Elisabeth Kübler-Ross nog altijd het meest aangehaald, toch zitten hier ook kanttekeningen aan. Door rouw in fasen op te delen lijkt het alsof rouwverwerking een vastomlijnd proces is, maar dat is niet waar. De fasen kunnen in willekeurige volgorde opkomen en elk mens gaat anders om met verlies en verdriet. Het is lastig om dit te kaderen.

Hoe lang duurt rouw?

Hoe lang duurt rouwen nu precies? Vooral wanneer je zelf in een rouwperiode zit, kun je met de vraag rondlopen: “Hoe lang duurt rouw om een partner?”, of “Hoe lang duurt rouw om mijn moeder?", of bijvoorbeeld “Hoe lang duurt de rouw om mijn vader?” Helaas valt hier geen eenduidig antwoord of gemiddelde op te geven. Rouwen is iets persoonlijks waar je helemaal zelf doorheen gaat. De tijdsduur van dit proces ligt niet vast en is dus voor elk mens anders.

Soms is het fijn ondersteuning te krijgen tijdens dit verwerkingsproces van een rouwcoach. Een uitvaartcentrum kan je helpen bij het vinden van de juiste begeleiding. Je vindt een uitvaartcentrum in de buurt door je postcode in te toetsen op de startpagina van deze website.

rouw