Informatie over Begrafenis en uitvaart

Fasen van rouw

Bij het verwerken van een verlies van een dierbaar persoon, zien we vaak een aantal fasen waar mensen doorheen gaan

Steun bij rouw

Er zijn veel mogelijkheden om steun te krijgen bij het rouwproces. Niet alleen mensen om u heen kunnen dus steun bieden bij het verwerken van het verlies van een persoon. Op internet zijn er veel mogelijkheden om in contact te komen met lotgenoten.

Rouw verwerken

Wanneer een persoon overleden is, beseffen we pas vaak hoe zeer we deze missen. De dood is de enige zekerheid in ons leven. Wanneer we met de (aanstaande) dood te maken krijgen, staan we stil bij het leven en de betekenis ervan.

Rouw

Na het overlijden zullen er niet alleen emotionele veranderingen optreden, ook relationeel en financieel verandert er veel.

HEMA-testament

Al langer kunt u bij de HEMA voor uw auto- of dierenverzekering terecht. Tegenwoordig biedt de HEMA ook een speciale notarisservice aan. Zo kunt u snel en eenvoudig een samenlevingscontract of testament opstellen bij de HEMA.

Vruchtgebruik testament

Als u getrouwd bent en uw partner komt te overlijden, mag u als langstlevende echtgenoot volgens het erfrecht ongestoord in jullie huis blijven wonen. Voor 2003 konden de kinderen hun deel van de erfenis nog opeisen.