Uw kind meenemen naar een uitvaart

19 april 2022 · door Jeroen

We krijgen in ons leven allemaal met een overlijden te maken van familie, vrienden en geliefden. Wanneer we geluk hebben pas op latere leeftijd. Maar als kind kun je ook met een overlijden, begrafenis of crematie te maken krijgen. Hoe gaat u hier als ouders mee om? Gaat u uw kind meenemen naar de uitvaart of niet? In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Rouwverwerking bij kinderen

Omgaan met verlies en afscheid is voor iedereen lastig. Heeft u kinderen, dan krijgt u ook te maken met de verwerking van het verlies bij de kinderen. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat rouwverwerking bij een kind van 4 jaar geleidelijk verloopt. Vanwege het gebrek aan tijdsbesef begrijpen ze het begrip “dood” nog niet en ervaren ook geen angst voor de dood. Wel ervaren ze verdriet wat het ene moment intens beleefd wordt en het andere moment helemaal weg is. Hierbij speelt het getoonde gedrag van de ouders een grote rol. Vanaf ongeveer het 6e jaar wordt het tijdsbesef ontwikkeld. Juist dan wordt het betrekken van het kind bij het afscheid nemen erg belangrijk.

Kind voorbereiden op crematie

Door uw kind goed te informeren creëert u een gevoel van betrokkenheid. Ook uw kind neemt ander gedrag waar in het gezin en wil weten wat er speelt. Maar vanaf welke leeftijd neemt u een kind mee naar een begrafenis en hoe kunt u een crematie uitleggen aan een kind?

  • Verschil leven en dood: Zorg er voor dat uw kind het verschil leert tussen levenloze objecten en levende dieren, mensen en planten die dood kunnen gaan. 

  • Wat is doodgaan?: Leg uit in begrijpelijke taal dat door ziekte of ouderdom een lichaam kapot kan gaan. Het kan letterlijk niet meer gerepareerd worden.

  • Geef antwoord: De meeste kinderen zullen veel vragen hebben. Probeer deze zoveel mogelijk eerlijk te beantwoorden en neem de vragen serieus.

  • Leg het verschil uit: Gaat u naar een crematie? Leg dan uit dat het lichaam in de oven gaat en er as overblijft. Bij een begrafenis legt u uit dat de overledene in de grond begraven wordt. Vertel dit zoals het is en maak de situatie duidelijk.

Vanaf welke leeftijd u een kind meeneemt naar een uitvaart hangt van uzelf en het kind af. Vraag aan het kind zelf of ze mee willen doen in het afscheidsritueel. Sommige kinderen willen graag zelf afscheid nemen, anderen zullen angstig zijn voor het onbekende. U kunt, om het duidelijker te maken, ook speciale kinderboeken samen lezen over de dood en afscheid nemen. Dit maakt het begrip dood duidelijker in kindertaal.

Kind meenemen naar uitvaart

U hebt uw kind goed voorbereid en uw zoon of dochter wil mee naar de uitvaart. Voorafgaand kunt u uw kind vast de locatie laten zien door uw kind mee te nemen naar de condoleance. Laat uw zoon of dochter bijvoorbeeld een tekening maken als afscheidsritueel. 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie over het meenemen van kinderen naar een uitvaart? Neem dan gerust contact op met de uitvaartondernemer. Als professional kunnen ze u vanuit ervaring vast van nog meer handige tips voorzien. U vindt een uitvaartondernemer in de buurt via de listings op deze website.

Uitvaart