Wat komt er kijken bij thuisopbaring?

02 november 2022 · door Tara

Na een overlijden, volgt een moment van afscheid nemen. Door een opbaring van de overledene, krijgen dierbare nabestaanden de gelegenheid een laatste groet te brengen. Een opbaring kan op verschillende manieren; een daarvan is een thuisopbaring. In dit artikel bekijken we wat er komt kijken bij een thuisopbaring.

Wat houdt een opbaring in?

Een opbaring wil letterlijk zeggen; iemand op een baar leggen. Dit kan een bed zijn, een kist, een lijkwade, rieten mand of bijvoorbeeld een opbaarplank. Het is een belangrijk onderdeel van het rouwproces en de laatste keer dat u de overledene kunt zien om in een alle rust afscheid te nemen. Een opbaring kan plaatsvinden in een rouwcentrum, een kerk of een plek die bijzonder was voor de overledene. Een andere optie is een thuisopbaring, in het huis van de overledene.

Regels voor een thuisopbaring

Voordat de overledene thuis mag worden opgebaard, moeten er een aantal zaken besproken worden. Bij het thuis opbaren zijn er geen wettelijke regels waar de opbaring aan moet voldoen. Wel zal er met de volgende zaken rekening worden gehouden:

  • Maximum aantal dagen: Een thuisopbaring mag maximaal tot de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Op de zesde werkdag moet het lichaam, volgens de wet, verplicht begraven of gecremeerd worden. Wacht u liever niet zes werkdagen, dan mag u het lichaam begraven of cremeren vanaf 36 uur na het moment van overlijden.
  • Koeling: Om het lichaam langer te bewaren, zal er een koelplaat op het matras gelegd worden (in geval van een bed), of een koelplaat in de kist of mand. Omdat er een laken over deze koelplaat wordt gelegd, is deze niet zichtbaar.
  • Thanatopraxie: Wanneer er onvoldoende ruimte is voor koeling, of eventueel airconditioning, is het mogelijk gebruik te maken van thanatopraxie. De afvalstoffen en gassen worden uit het lichaam opgenomen door gebruikmaking van actieve koolstof en klei. Dit is een natuurlijke manier om het lichaam te conserveren tot de begrafenis of crematie.
  • Verzorgen: De nabestaanden hebben zelf de keuze om het lichaam van hun dierbare te wassen en aan te kleden, of dit over te laten aan een professional van de uitvaartonderneming.
  • Persoonlijke bezittingen: Hou er rekening mee dat het wettelijk verboden is om spullen te begraven die niet door de natuur afbreekbaar zijn. Dit betekent dat elektronica, foto’s met een lijstje er omheen (wel zonder fotolijst) of bijvoorbeeld cosmetica; niet in de kist mogen worden geplaatst. Ook spullen gemaakt van rubber, kunststof, leer en metaal, mogen niet mee in de kist.

Een thuisopbaring is een persoonlijke manier van afscheid nemen, maar is helaas niet altijd mogelijk. Wanneer iemand zijn lichaam ter beschikking stelt aan de wetenschap, moet het lichaam binnen 24 uur bij het anatomisch instituut aanwezig zijn. Ook kan de overledene zelf hebben aangegeven geen gebruik te maken van een opbaring.

De kosten van thuisopbaring

Een thuisopbaring is goedkoper dan een opbaring in een uitvaartcentrum en kan al vanaf € 350,- euro voor de natuurlijke thanatopraxie en het verzorgen van de overledene. Een thuisopbaring met koeling is gemiddeld € 300,- duurder. Hier komen uiteraard de kosten voor de kist, lijkwade of mand nog bij. Daarnaast bepaalt u zelf of de uitvaartondernemer de catering verzorgt, of u zelf. Neem voor een totaalbeeld van de kosten, contact op met een uitvaartondernemer uit uw buurt. U vindt deze via de listings op deze website.

overlijden regelen