Wie erft er van een overleden kind?

22 augustus 2023 · door Tara

Na een overlijden volgt altijd een erfenis. De overledene laat bezittingen na die een nieuwe bestemming krijgen. Om de herverdeling in goede banen te leiden, zijn er wettelijke regels opgesteld. Heeft de overledene een testament achtergelaten? Dan gaat dit testament voor op de wet. In dit artikel bekijken we wat er gebeurt na het overlijden van een kind. Wie erft welk deel van een overleden kind?

Wie erft van overleden kind

Zoals gezegd kunnen er na een overlijden twee verschillende situaties ontstaan omtrent de erfenis. De erfenis kan wettelijk verdeeld worden, of via de wensen zoals vastgelegd in een testament. Bij de verdeling van de erfenis na het overlijden van een meerderjarig kind zonder partner en zonder testament, hanteert de wet de volgende volgorde als erfgenamen van het overleden kind:

  • Nageslacht van het kind: Heeft het overleden kind nakomelingen? Dan hebben de kinderen recht op de complete erfenis. De kinderen vallen onder de zogenaamde “eerste orde” en hebben met de overledene een verwantschap in de “eerste graad”. Ouders, broers en zussen of andere familieleden hebben geen recht op een deel van de erfenis.
  • Ouders, broers en zussen van het kind: Wanneer het kind niet getrouwd is en geen geregistreerd partnerschap met een partner noch kinderen achterlaat, wordt de erfenis verdeeld in een erfdeel voor de ouders en een erfdeel voor eventuele broers en zussen. Vader en moeder ontvangen beiden 1/4e deel van de erfenis en de rest wordt in gelijke delen verdeeld onder de achtergebleven broers en zussen. Dit noem je de tweede orde.
  • Ouders, grootouders en overgrootouders: Laat je als kind geen partner, kinderen, broers of zussen achter? Dan gaat de helft van de erfenis naar de kant van je vader en de andere helft naar de kant van je moeder. Wanneer een van beide ouders én opa en oma al zijn overleden, gaat alsnog 50% naar de levende ouder en de andere helft naar de broers en zussen van de overleden ouder. Bij deze situatie spreek je over de derde orde.
  • Ooms, tantes, neven en nichten: De erfenis verdelen binnen de vierde orde, gebeurt wanneer het kind geen ouders, broers, zussen of opa’s en oma’s meer heeft. Zowel de ooms, tantes, neven en nichten van vaders kant, als de familieleden van moeders kant, erven beiden een gelijk deel van 50%.

Laat het overleden kind een partner achter vanuit een huwelijk, of via een geregistreerd partnerschap? Dan mag de achtergebleven partner gebruik blijven maken van de woning en huisraad, ondanks het feit dat de woning en huisraad geërfd zijn door iemand uit de 1e, 2e, 3e of 4e orde.

Zaken vastleggen in een testament

Zoals je leest is de wetgeving best een beetje beperkt. Heb je zelf een beter idee hoe je jouw nalatenschap wilt verdelen? Dan kun je dit op twee manieren vastleggen. Je kunt je testament laten registreren door een notaris, óf je schrijft een handgeschreven en door jezelf ondertekend testament. Wil je meer weten over het verdelen van je nalatenschap? Informeer dan eens bij een begrafenisondernemer in je buurt die je kunt vinden via de listings op deze website.

Erfenis