Hoe lang duurt een uitvaartdienst?

10 april 2024 · door Tara

Bij elk overlijden hoort ook het moment van afscheid nemen met elkaar, familie en vrienden. Hoe de afscheidsdienst wordt ingevuld, is voor iedereen anders. Zo kunnen er religieuze gebruiken worden toegevoegd aan de uitvaartdienst, speciale muziekstukken, voordrachten of een condoleance moment. In deze blog geven we antwoord op de vraag: “Hoe lang duurt een uitvaartdienst gemiddeld?”

Bepalende factoren voor de duur van een uitvaartdienst

Invulling geven aan een afscheidsdienst, kun je ook al bij leven doen. Dit doe je in overleg met je begrafenisondernemer of uitvaartverzekeraar, waarbij je jouw uitvaartwensen kenbaar maakt. Doe je dit niet? Dan bepalen de nabestaanden hoe de dienst eruit komt te zien. Bepalende factoren voor de tijdsduur zijn hierbij: het aantal genodigden, het aantal sprekers tijdens de dienst of graflegging, het aantal muziekstukken, een apart condoleance moment, de uitvoering van culturele gebruiken of rituelen en een contactmoment met elkaar na de teraardebestelling of crematie.

Hoe lang duurt een uitvaartdienst?

Een eenduidig antwoord geven op de vraag: “Hoe lang duurt een uitvaart?”, is dus afhankelijk van de wensen van de overledene en nabestaanden. De gemiddelde uitvaart duurt zo’n 2 tot 4 uur. Ook de locatie en de keuze om begraven of gecremeerd te worden, beïnvloeden de tijdsduur. We geven een aantal voorbeelden:

  • Hoe lang duurt een uitvaart begrafenis?: De gemiddelde begrafenis neemt 2,5 uur in beslag. Hierbij wordt rekening gehouden met een dienst van 45 minuten tot een uur en een half uur voor de graflegging. Na afloop komen de genodigden nog een uur samen in de koffiekamer om met elkaar te spreken en de nabestaanden te condoleren.
  • Hoe lang duurt een uitvaart crematie?: Een crematie is over het algemeen wat korter, omdat er geen samenkomst is voor de graflegging. De nabestaanden en genodigden gaan na de afscheidsdienst direct door naar de koffiekamer. Hierdoor duren crematies doorgaans ongeveer 2 uur.
  • Hoe lang duurt een uitvaartdienst in de kerk?: Voor een aparte uitvaartdienst in de kerk wordt gemiddeld een uur uitgetrokken. Nadat familie en genodigden zich verzameld hebben in de kerk, volgt de kerkdienst met toespraken, gebeden en religieuze muziek.

Als nabestaanden heb je altijd zelf de keuze de tijdsduur te bepalen. Dit alles regel je in goed overleg met de uitvaartbegeleider die de wensen met de locaties coördineert. De tijden zijn dus gemiddelden, maar kunnen door persoonlijke wensen ook afwijken.

Hoe ziet een voorbeeld uitvaartdienst eruit?

Elke dienst begint altijd met een ontvangst in een speciale ontvangstruimte. Dit is vaak het moment dat genodigden het condoleanceregister tekenen en plaatsnemen op een bank totdat de afscheidsdienst begint. De dienst zelf vindt plaats in een aula en na afloop volgt de crematie of begrafenis. Hierna is er tijd om de familie te condoleren in de koffiekamer. Dit is ook het moment dat alle genodigden en familie samenzijn en herinneringen ophalen. Wanneer een kerkdienst onderdeel uitmaakt van de uitvaart, volgt de kerkdienst na de ceremonie in de aula.

Moet je zelf een uitvaart organiseren? Of wil je liever van tevoren jouw wensen vastleggen over je uitvaart? Ga dan eens het gesprek aan met een begrafenisondernemer uit de buurt. Je vindt de dichtstbijzijnde uitvaartonderneming door op de startpagina van deze website je postcode in te toetsen.

Uitvaart crematie Begrafenis