Na de uitvaart regelen

Na de uitvaart

Nabestaanden moeten na de uitvaart allerlei zakelijke beslissingen nemen, terwijl emoties nog in alle hevigheid aanwezig kunnen zijn. Veel tijd om verdriet te verwerken is er de eerste tijd na de uitvaart vaak niet. Naast het verzenden van een bedankbrief of kaart dienen er veel administratieve zaken geregeld te worden

Zaken die kunnen veranderen waar aan u moet denken zijn bijvoorbeeld:

 • Bankzaken, verzekeringen en uitkeringen. In ieder geval moet de tenaamstelling meestal worden gewijzigd, zodat zaken niet meer op naam staan van de overledene
 • Het inkomen. Komt u in aanmerking voor (een ander) pensioen? Verandert uw inkomen doordat u bij de belasting in een ander tarief valt?

Akte van Overlijden en Verklaring van Erfrecht

Veel instanties moeten op de hoogte worden gesteld van het overlijden van een persoon naast familie, vrienden en kennissen. Organisaties vragen nog weleens om (kopieën) van officiële documenten, zoals een:

 • Verklaring of Akte van Overlijden
 • Verklaring van Erfrecht
 • Boedelvolmacht.

Verklaring van overlijden

De Verklaring van Overlijden wordt ook wel Akte van Overlijden genoemd. Dit document is een uittreksel uit het overlijdensregister. Wanneer er aangifte van een geboorte wordt gedaan bij de gemeente, wordt de nieuwgeborene ingeschreven in het geboortegister. Bij aangifte van een overlijden bij de gemeente, komt dit dus in het overlijdensregister te staan. De gemeente verstrekt de Akte van Overlijden na de aangifte. Gelukkig regelt de begrafenisondernemer meestal die Akte van Overlijden voor u.

Verklaring van Erfrecht

Een Verklaring van Erfrecht kunt u nodig hebben bijvoorbeeld bij het regelen van bankzaken. Een notaris stelt de Verklaring van Erfrecht op. In de Verklaring van Erfrecht staat:

 • wie de overledene is,
 • of de overledene een testament heeft opgemaakt,
 • wat er in dit testament is bepaald,
 • wie de erfgenamen van de overledene zijn,
 • en wie van de erfgenamen gemachtigd is om af te wikkelen.

Voor het aanvragen van de Verklaring van Erfrecht heeft u nodig:

 • Akte van Overlijden
 • identiteitsbewijs
 • lijst met de adressen van de erfgenamen (voor zover bekend)
 • eventueel een trouwboekje.

Boedelvolmacht

Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, zal de notaris een boedelvolmacht opmaken. Hierin staat vermeld welke persoon van de erfgenamen mag handelen uit naam van de andere erfgenamen.

Uitvaart