Checklist uitvaartdag

Hieronder krijgt u een checklist met zaken waar u in ieder geval over moet nadenken in verband met het de uitvaartdag.

Op de dag van het laatste afscheid moet u in ieder geval een of meer locaties regelen waar de rouwplechtigheid oftewel de afscheidsbijeenkomst plaatsvindt. Dit kan de kerk zijn voor een dienst, een zaaltje, een aula in een crematorium of zelfs een voetbalstadion of theater. Maar er zijn nog meer zaken die uw aandacht vragen op de uitvaartdag, zoals:

 • uitvaartvervoer en kistdragers
 • uitvaartleider, ritueelbegeleider
 • locaties voor uitvaartplechtigheden, tijden aanvang en duur zoals begraafplaats en crematorium
 • bloemen of accessoires op tijd op welke lcoatie
 • invulling van afscheidsplechtigheid (wie, wat, wanneer en wat nodig?) bijvoorbeeld
  muziek
 • overlijdensgedicht, tekst, toespraak
 • bidprentje, bloem of of andere material ter nagedachtenis en herdenking van de overledene
 • foto of diapresentatie van (leven van) overledene
 • begrafenisrituelen of andere afscheidsrituelen zoals bloemblaadjes strooien of aarde op kist
 • vastleggen uitvaartplechtigheid op foto, audio, video of live-uitzending (streaming) via internet
 • condoleanceregister of condoleance online
 • condoleance, kofffietafel en andere catering
 • en natuurlijk de kosten van een begrafenis of crematie.
Uitvaart