Fasen van rouw

Fasen van rouw

Bij het verwerken van een verlies van een dierbaar persoon, zien we vaak een aantal fasen waar mensen doorheen gaan:

  • ontkenning
  • woede
  • depressie
  • acceptatie
  • doelen stellen en doen.

Voor iedereen verloopt het rouwproces anders, maar die vijf fasen in het rouwproces zijn meestal te herkennen:

Fase 1: Ontkenning

In de eerste fase weigert u de waarheid aan te nemen omdat het ongeloof zo groot is. Slechts stukje bij beetje wordt het mogelijk om de waarheid te bevatten.

Fase 2: Woede

In de tweede fase ontstaat vaak woede. Er is geen excuus of vluchtmiddel meer. U bent boos omdat dit nu juist u moest overkomen. Het kan ook goed zijn dat u een ander de schuld geeft. Irritatie kan optreden bij het minste of geringste. De waarheid wordt pijnlijk bewust. De realiteit van het verlies dringt langzaam door.

Fase 3: Depressie

Depressie kan volgen wanneer het besef van onomkeerbaarheid van de situatie ontstaat. Het kan een verlammend effect hebben op de nabestaande. Deze trekt zich terug of sluit zich af van de buitenwereld. Nieuwe doelen stellen en nieuwe ervaringen opdoen, kan helpen om uit deze fase te komen.

Fase 4: Acceptatie van het overlijden.

Uiteindelijk komt het besef dat er niets meer aan te doen valt. Er ontstaat een zekere rust die ervoor zorgt dat u de situatie langzaam begint te aanvaarden. Een aspect van de aanvaarding is het innerlijk weten dat hereniging tijdens dit leven fysiek niet meer mogelijk is.

Het aanvaarden van de realiteit van het verlies oftewel berusting baant de weg om het leven om u heen weer te zien. De overledene moet emotioneel een plekje krijgen. De emotionele energie die dan vrijkomt, schept mogelijkheden om de draad van het leven weer op te pakken.

Als gevolg van het verlies van de overledene en het rouwproces kunnen er nieuwe behoeften zijn ontstaan. Een overlijden kan ruimte scheppen voor een andere invulling van het leven.

Fase 5: Herleven: doelen stellen en doen

Doelen stellen voor uzelf als nabestaande helpt om het veranderde leven in te vullen. Nieuwe mensen ontmoeten, activiteiten ondernemen, erop uitgaan dragen bij aan het herontdekken van wat het leven inhoudt. Doelen stellen en vooral doen, maken het leven weer waard om geleefd te worden. Niemand is er mee geholpen dat u lange tijd in het rouwproces blijft zitten, de mensen om u heen niet en vooral uzelf niet.

rouw