Na de uitvaart

Instanties informeren

Veel organisaties verlangen een bewijs van overlijden van u. Denkt u daarbij aan organisaties zoals het pensioenfonds, de Belastingdienst, werkgevers, banken en nog meer. Lees in dit artikel met welke organisaties u nog meer rekening zult moeten houden en op de hoogte zult moeten stellen van het overlijden.

Vruchtgebruik testament

Het vruchtgebruik testament is een van de langstlevende testamenten en bedoeld om de erfenis van de kinderen veilig te stellen. Bij het klassieke vruchtgebruik testament worden de kinderen volgens de wet “blote eigenaar” van de nalatenschap. De overgebleven partner heeft het recht om de nalatenschap (“de vrucht”) te gebruiken. In veel gevallen is dit een huis.

Na de uitvaart regelen

Helaas bent u na de uitvaartdag niet klaar met het regelen van velerlei zaken. Na de uitvaart zult u bankzaken, verzekeringen en uitkeringen moeten wijzigen. Ook krijgt u te maken met verschillende documenten zoals de Verklaring van Overlijden, de Verklaring van Erfrecht en de boedelvolmacht. Lees meer over deze documenten.

Schulden door erfenis?

U denkt er wellicht niet over na als u een erfenis krijgt maar mogelijk erft u ook schulden. Daarom is het belangrijk om te bekijken hoe u de erfenis aanvaardt. Als u de erfenis zuiver aanvaardt erft u zowel de bezittingen als de schulden. Beneficiair aanvaarden van de erfenis betekent dat u de erfenis alleen aanvaardt als er een positief saldo na aftrek van alle schulden overblijft, Ook kunt u de erfenis verwerpen.

Erfenis
Testament