Keuze voor begrafenis of crematie

Begrafenis of crematie? Misschien heeft u het er al eens over gesproken met de overleden persoon wat zijn of haar voorkeur heeft. Anders moeten nabestaanden de keuze maken tussen begraven of cremeren.

Nagaan of de overledene een voorkeur heeft vastgelegd voor begraven of cremeren, is dus belangrijk. De keuze kan te vinden zijn in een laatste wensenlijst (codicil). Misschien dat een uitvaartverzekeraar deze wensenlijst heeft. Mogelijk is er een persoonlijk memorandum. Een arts zou op de hoogte kunnen zijn van de voorkeur voor begraven of cremeren. Ook kunt u kijken of de keuze van de overledene in een testament staat. Of er een testament is, kunt u opvragen bij het Centraal Testament Register (CTR).

Factoren bij keuze begraven of cremeren

Bij de keuze tussen begraven en cremeren kunnen factoren een rol spelen zoals:

  • de geloofsovertuiging
  • gevoelens van nabestaanden: willen zij bijvoorbeeld een plek om te bezoeken of willen zij liever een geliefd persoon zo dichtbij mogelijk bij zich houden door een urn een mooie plek thuis te geven
  • de kosten voor begraven ten opzichte van cremeren.

Uitvaartlocatie kiezen: begraafplaats of crematorium?

De locatie voor de uitvaart moet vanzelfsprekend snel bekend zijn om deze te kunnen opnemen in de overlijdensberichten. U kunt begraafplaatsen en crematoria zoeken, vergelijken en bekijken op Google. De begrafenis- of uitvaartondernemer kan natuurlijk ook over de locaties van de rouwplechtigheid adviseren.

De rouwplechtigheid kan plaatsvinden met een kerkdienst of bijvoorbeeld een afscheidsbijeenkomst in een crematorium. Voor een afscheidsbijeenkomst kan een sobere locatie worden gekozen en deze kan in kleine of een besloten kring plaatsvinden. Sommige mensen genieten een grote bekendheid. Dan kan zelfs een voetbalstadion of theater als locatie voor een rouwplechtigheid worden gekozen.

Begraven duurder dan cremeren?

Of begraven of cremeren goedkoper of duurder uitvalt, hangt af van de keuzes die u maakt voor een uitgebreide of een eenvoudige uitvaart en bijvoorbeeld voor goedkope of dure materialen. U heeft bijvoorbeeld de keuze voor een eenvoudig kist of voor een hele luxe. Een eenvoudige begrafenis kost ongeveer € 1.300,– en een crematie rond de € 900,–.

In deze bedragen zitten niet de overige kosten van de uitvaart zoals overlijdensberichten, condoleance bijeenkomst of bloemen. Vervoerkosten bij een begrafenis kunnen beperkt worden bijvoorbeeld wanneer aanwezigen na een kerkdienst naar een begraafplaats kunnen lopen. Ligt een crematorium ver van de locatie voor de uitvaartplechtigheid, dan kunnen de kosten voor vervoer flink oplopen.
De grafrechten kunnen per gemeente verschillen en tot zelfs meer dan € 3.000,– oplopen. Een particulier graf is duurder dan een algemeen graf.

De kosten voor een gedenkteken of grafmonument kunnen een groot verschil uitmaken op de totale kosten van een uitvaart met een begrafenis of crematie. Een graf moet bovendien onderhouden worden, dus brengt ook na de uitvaart kosten met zich mee. Kiest u voor een eenvoudige urn bij u thuis te plaatsen of een simpel assieraad, dan zal cremeren al snel goedkoper dan zijn dan begraven.

Begrafenis of crematie: intiem of groots aanpakken?

Een uitvaartplechtigheid voor een begrafenis of crematie kan klein of groot worden aangepakt, zoals dit wel bij bekende mensen gebeurt. Een intieme uitvaartplechtigheid kan echter net zo een waardig en waardevol afscheid zijn.

rouw