Laatste wensen voor overlijden regelen

Voordat u sterft kunt u al nadenken over uw laatste wensen. Voor het documenteren van uw laatste wensen heeft u de mogelijkheid voor een persoonlijk memorandum of een testament. Naast u laatste wensen kunt u ook nog andere belangrijke zaken beschrijven. Denk aan verzekeringsgegevens, identiteitgegevens, gegevens over schulden, enzovoorts. Tevens is het belangrijk dat u aan mensen die u vertrouwd doorgeeft waar het persoonlijk memorandum of testament te vinden is.

Memorandum of codicil

Met het codicil of het persoonlijk memorandum maakt u meestal niet alleen uw laatste wensen kenbaar betreffende afscheid en uitvaart. Meer praktische zaken om te regelen kunt u ook vastleggen in het codicil of persoonlijk memorandum. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • identiteitsgegevens, zoals het BSN, BurgerServiceNummer (vroeger sofinummer genoemd)
 • vindplaats van belangrijke stukken zoals trouwboekje, hypotheekakte, polissen, dierenpaspoort etc.
 • verzekeringsgegevens,
 • administratienummers bijvoorbeeld van een pensioenfonds,
 • informatie over opgebouwd pensioen,
 • bestaan van levensverzekering,
 • gegevens over schulden zoals een hypotheek, banktegoeden, ander vermogen en bezittingen
 • voor wie inboedelgoederen of andere roerende bezittingen zoals een auto bestemd zijn,
 • voogdij over minderjarige kinderen,
 • of er een testament is en wie de executeur is
 • inlogcodes voor op de computer en van sociale netwerken
 • lopende abonnementen, contributies en lidmaatschappen eventuele klantcodes op de computer

Over veel van de onderwerpen voor de lijst met laatste wensen vindt u informatie op onze site begrafenis-uitvaart bij Uitvaart regelen en Uitvaartdag.

Een begrafenisondernemer heeft meestal een formulier voor u om laatste wensen in te vullen.

Keuze voor memorandum of testament

Uw laatste wensen voor uw afscheid en uitvaart en de verdeling van roerende goederen zoals meubels, sierraden en een auto, kunt vastleggen in een codicil of persoonlijk memorandum. Hiervoor is geen notaris nodig.

Het codicil wordt ook wel laatste wilsbeschikking genoemd. Belangrijk is wel dat u die wilsbeschikking of laatste wensenlijst zelf ondertekent en dat er een datum van dagtekening op staat vermeld. Een codicil of persoonlijk memorandum heeft dan dezelfde rechtsgeldigheid als een testament.

Een testament maakt u vooral voor het nalaten en verdelen van geld en onroerende goederen. Een testament moet door een notaris worden opgemaakt en is een officiële akte. Een testament staat centraal geregistreerd (Link)

Memorandum of codicil regelen bij leven

Terminaal zieke mensen weten dat zij binnen afzienbare tijd afscheid zullen sterven. De behoefte zal dan vaker sterker zijn om zelf de uitvaart voor te bereiden of laatste wensen kenbaar te maken. Zelf een codicil of persoonlijk memorandum maken voorafgaand aan een overlijden is dus mogelijk. Zo maakt u uw laatste wensen kenbaar. Voor de nabestaanden maakt u het dan mogelijk om uw uitvaart gemakkelijker te regelen op basis van uw wensen.

Bij leven kan ook al een uitvaart met een begrafenis of crematie worden geregeld.

Laatste wensen vindbaar

Wanneer u een document met uw laatste wensen heeft gemaakt, is het natuurlijk handig om vertrouwde mensen te informeren waar deze is te vinden. Vertel uw naasten of een vertrouwenspersoon waar het codicil of persoonlijk memorandum ligt. Verder kunt u bijvoorbeeld de laatste wensenlijst afgeven aan een:

 • uitvaartverzekeraar of begrafenisverzorger. Deze kan uw laatste wil en wensen laten opnemen in een nabestaandendossier. Dan staat het codicil of uw laatste wensenlijst in ieder geval geregistreerd.
  notaris
 • arts, wanneer het vooral betreft hoe om te gaan met uw lichaam na overlijden.
  Lees meer over de gemiddelde uitvaartkosten: uitvaartkosten begrafenis of crematie.

 

rouw