Rouw verwerken

Rouw

Wanneer een persoon overleden is, beseffen we pas vaak hoe zeer we deze missen. De dood is de enige zekerheid in ons leven. Wanneer we met de (aanstaande) dood te maken krijgen, staan we stil bij het leven en de betekenis ervan. Dan pas dringt het vaak door dat er een begin en een eind is aan ons bestaan.

Veranderingen na overlijden: relationeel, emotioneel, financieel

Het leven van een nabestaande zal in meer of mindere mate veranderen. Het realiseren van de dood als deel van het leven, is niet hetzelfde als accepteren. Het kost tijd om te wennen aan het gemis van een persoon. Bovendien zal het leven van de nabestaande(n) relationeel en vaak ook financieel veranderen:

  • Ervaringen en emoties kunnen niet langer meer met de vertrouwde persoon worden gedeeld.
  • Contact met vrienden of familie van de overledene kan minder worden of zelfs wegvallen.
  • Het inkomen van nabestaande kan minder worden.

Het is aan de nabestaanden hoe met die veranderingen om te gaan. De zin van het leven, dat het leven waard is om geleefd te worden, moet vaak opnieuw ontdekt worden.

Rouwen is geen ziekte

Rouwen is het verwerken van het verlies van een persoon, een proces naar acceptatie van de dood of een verlies door een andere oorzaak. Een niet verwerkt verlies van een persoon kan in een later stadium van het leven tot psychische en ander problemen leiden. Rouw is dus een belangrijk proces om door heen te gaan. Rouw betekent het verdriet doorleven, opnieuw het leven ontdekken en door leven.

Het helpt misschien om te weten dat iedereen tijd nodig heeft om te wennen aan het verlies van een dierbaar persoon door overlijden of ook bijvoorbeeld door scheiden. Voor de een verloopt het rouwproces sneller dan voor de ander, voor de een heftiger dan voor de andere. Steun zoeken kan helpen bij het doorlopen van het rouwproces.

rouw