Instanties informeren

Instanties informeren

Het regelwerk houdt niet op na de uitvaart. Veel administratieve zaken moeten worden afgehandeld en instanties geïnformeerd. Het is te adviseren om hulp te zoeken voor het administratief afhandelen van het overlijden bij familie of vrienden of bij een bedrijf dat zich hierin heeft gespecialiseerd. Op die manier heeft u meer tijd om het verdriet te verwerken.

Bij aangifte van het overlijden bij de gemeente geeft deze het bericht van overlijden door aan een eventuele uitkeringsinstantie. In verband met een mogelijke pensioenuitkering krijgt de SVB (Sociale Verzekeringsbank) tevens een overlijdensbericht.

Tenaamstelling wijzigen

Verder moet in ieder geval de tenaamstelling bij veel instanties, zeker ook bij verzekeraars en de bank, worden gewijzigd. Alle correspondentie moet dus op naam van de nabestaande worden gezet, zodat post of e-mail niet naar de overleden persoon wordt gestuurd. Voor het wijzigen van de tenaamstelling wordt vaak een Verklaring van Erfrecht gevraagd.

Organisaties en instanties te informeren

Dan blijven er nog genoeg instanties verder over om zelf te informeren zoals:

 • (bedrijfs)pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij: Geen idee wat de overledene aan pensioen heeft geregeld? Kijk eens of u wijzer wordt via de website Mijn pensioenoverzicht
 • Werkgevers of opdrachtgevers: Waarschijnlijk hebben collega’s en werkgevers of opdrachtgevers al in een eerder stadium een overlijdensbericht ontvangen. Er moeten echter een aantal zaken officieel worden geregeld zoals het laten storten van een salaris op een andere rekening, indien deze is geblokkeerd door de bank door het overlijden.
 • Verzekeraars informeren zoals van de auto-, ziektekosten, inboedel- , reis- of levensverzekering Polis(en) Polis(sen) moeten worden gewijzigd of opgezegd.
 • Bank(en) / Postbank: Staat een bankrekening op naam van de overledene of op beider naam staan, dan dient dit te worden gewijzigd. Deze zogenoemde verandering in de tenaamstelling moet meestal gebeuren voor een courant bank-of girorekening. Had de overledene bijvoorbeeld ook een spaarrekening en/ of beleggingsrekening op zijn naam staan, dan dient u ook de tenaamstelling hiervan te laten wijziging.
 • Bankkluis: Had de overledene een bankkluis? Beslis dan of u deze laat openen en legen en of u de bankkluis wilt opzeggen.
 • Belastingdienst: Mogelijk verandert uw inkomen door het overlijden. De
 • Belastingdienst moet u dus ook informeren in verband met eventuele wijzigingen in de heffingsschaal en in toeslagen die u ontvangt.
 • Machtigingen tot automatische overschrijving op de naam van de overledene moeten worden ingetrokken en eventueel op naam van een ander persoon opnieuw afgegeven.

Verder kunt u denken aan het informeren van organisaties en het opzeggen van zaken als:

 • Abonnementen op tijdschriften, periodieken of vakliteratuur, internet nieuwsbrieven, telefoon, mobiele telefonie e.d.
 • Andere organisaties, bedrijven en verenigingen waar de overledene geregistreerd staat of lid van was zoals een vakbond, sportorganisaties, verenigingen, goede doelen, bibliotheek e.d.
 • E-mail account en sociale netwerken als Hyves en Facebook: meerdere e-mail adressen en eventuele accounts op sociale netwerken online zoals, Hyves, Facebook en LinkedIn zullen moeten gewijzigd of opgeheven. Een (automatisch) bericht kan op de computer worden aangemaakt om zenders van berichten op de hoogte te stellen van het overlijden.

Het afhandelen van de administratieve zaken kan wel een half jaar in beslag nemen voordat het bij alle organisaties is doorgedrongen dat een persoon is overleden en dat deze dus ook geen post en e-mail meer moet ontvangen.

rouw